معاینه فنی موتور خانه در غرب تهران

Rate this item
(1 Vote)

 معاینه فنی   موتور خانه در غرب تهران

معاینه فنی  موتور خانه

 

بطورکلی معاینه فنی و دوره‌ای موتورخانه و تنظیم نسبت سوخت به هوای مشعلها در حدود 5% تا 10% صرفه‌جویی در مصرف انرژی را به همراه دارد.  آريان‌بهسا به منظور كاهش آلودگي هوا و ارتقاي سطح سلامت، ايمني و رفاه ساكنان و در راستای صرفه‌جويي انرژي، بازرسی و معاینه فنی موتورخانه ساختمان را مطابق با استاندارد ملی 16000 انجام می دهد. معاینه فنی به صورت دوره‌ای انجام شده و لازم است حداقل دو بار در سال انجام شود. بطورکلی معاينه فني دوره‌اي موتورخانه مشتمل بر مراحل زیر است. معاینه فنی   موتور خانه در غرب تهران

    بازبيني عملكرد سيستم مولد انرژي


    تهیه شناسنامه فني موتورخانه

 

 معاینه فنی   موتور خانه در غرب تهران


    ارائه گزارش بازرسي و آزمون معاينه فني دوره اي موتورخانه  معاینه فنی   موتور خانه در غرب تهران

بازبيني عملكرد سيستم مولد انرژي این مرحله از معاینه فنی موتورخانه شامل بررسی وضعیت کلی موتورخانه، بررسی وضعیت عمومي تجهيزات موجود در موتورخانه و بازبيني خط سوخت رساني و به شرح زیر می‌باشد.   معاینه فنی   موتور خانه در غرب تهران

بررسی وضعیت کلی موتورخانه

به منظور بررسی وضعیت کلی موتورخانه، مواردی چون تهویه موتورخانه (شامل تأمين هوا از فضاي بسته داخلی، تامين هوا از فضاي باز (بيرون) و تهويه مكانيكي)، جنس دیوار و کف، وجود كپسول آتش نشاني و يا سيستم اطفاي حريق در موتورخانه، وجود كانال آب رو در كف و سيستم روشنايي مطابق با استاندارد مورد بازبینی قرار می گیرند.

بررسی وضعیت عمومي تجهيزات در موتورخانه  معاینه فنی   موتور خانه در غرب تهران

مطابق با استاندارد، وضعیت و نحوه استقرار ديگ و وضعیت  ساير ملحقات آن در بازرسی موتورخانه مورد توجه قرار می گیرد. در این مرحله مواردی چون ابعاد و وضعیت جانمایی دیگ در موتورخانه، وضعیت دودکش، عایقکاری حرارتی دیگ، وجود لوله متعادل كننده فشار بر روي ديگ ها، عملكرد ترموستات، ظرفیت حرارتی دیگ و مشعل، وضعیت مشعل، آناليز محصولات احتراق قبل و بعد از بهينه‌سازي، فونداسيون پمپهاي زميني و محل قرار گرفتن منبع آب گرم مصرفي مورد بازبینی قرار می گیرد.  معاینه فنی   موتور خانه در غرب تهران

 معاینه فنی   موتور خانه در غرب تهرانبازبيني خط سوخت رسانيبازبینی خط سوخت‌رسانی علاوه بر بهینه سازی مصرف انرژی از منظر ایمنی نیز بسیار حائز اهمیت است. در این مرحله از معاینه فنی، با در نظر گرفتن نوع سوخت مصرفی، خط سوخت رسانی مورد بازرسی قرار می گیرد. در صورتیکه نوع سوخت مصرفی گازوئیل باشد، مواردی چون وضعیت مخزن گازوییل و محل قرار گرفتن آن، ايمني و نصب صحيح شلنگ گازوييل و فیلتر سوخت و در صورتیکه نوع سوخت مصرفی گاز باشد مواردی چون بررسی خط گاز و وجود نشتی در سیستم سوخت رسانی، كيفيت سوخت، فيلتر سوخت، گاورنر فشار گاز، ايمني و نصب صحيح شلنگ گاز، نوع،  ظرفيت و عملکرد كنتور گاز و قطر لوله گاز مورد بررسی قرار می گیرد.    معاینه فنی   موتور خانه در غرب تهران

 

 

معاینه فنی   موتور خانه در غرب تهران
معاینه فنی موتور خانه در غرب تهران
تهیه شناسنامه فني موتورخانه

به منظور تکمیل شناسنامه فنی موتورخانه، مشخصات عمومی ساختمان و موتورخانه شامل نام و نشاني دقيق محل، تلفن تماس، تاريخ و ساعت انجام معاینه در شناسنامه فنی موتورخانه ثبت می شود. مطابق با مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، گروه بندی کاربری ساختمان براساس عواملی چون نوع تداوم استفاده از ساختمان در طول سال و در طول شبانه روز، شدت اختلاف دماي احتمالي بين داخل و خارج ساختمان و اهميت تثبيت دماي فضاهاي داخل ساختمان تعیین می شود. همچنین براساس نتایج حاصل از بازرسی موتورخانه، مواردی چون وضعیت کلی ساختمان موتورخانه، چیدمان تجهیزات موتورخانه، مشخصات خط سوخت، مشعل، دیگ، دودکش و سایر تجهیزات و نتایج آنالیزها ذکر می‌شود.  معاینه فنی   موتور خانه در غرب تهران

ارائه گزارش بازرسي و آزمون معاينه فني دوره‌اي موتورخانهگزارش معاينه فني دوره اي موتورخانه در حقيقت چكيده اي از اقدامات انجام شده می‌باشد و اعتبار آن 6 ماه از زمان تكميل می‌باشد. در این گزارش مواردی چون ساختمان موتورخانه، چیدمان اجزای موتورخانه، وضعیت خط سوخت، وضعیت عملکرد مشعل و دیگ، وضعیت دودکش و عملکرد کلی موتورخانه با استفاده از نتایج بازرسی ذکر می شود.  معاینه فنی   موتور خانه در غرب تهران

 

 معاینه فنی   موتور خانه در غرب تهران

تکنوفن